تحصیلات

 

 

 

* تحصیلات

درجه مدرک

رشته

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ دریافت مدرک

فلوشیپ فوق تخصصی

زانو و آسیبهای ورزشی

مونترال

مونترال

کانادا

2012-2013

دکترای تخصصی

ارتوپدی

علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1379-آ1383

دکترای عمومی

GP

علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1370-1377

دیپلم

دبیرستان

حکمت

مشهد

ایران

1366-1370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دوره های آموزشی گذرانده شده

a.دوره ها

نام دوره

طول مدت

دانشگاه یا موسسه آموزشی

شهر

کشور

تاریخ

زانو

13 ماه

Montreal university

مونترال

کانادا

2012

Sport medicine

12ماه

Montreal university

مونترال

کانادا

2012-13

آرتروسکپی شانه

15 روز

IRCAD

استرازبورک

فرانسه

2011

آرتروپلاستی

45 روز

دانشگاه پزشکی اتریش

مورا

اتریش

1389

رویژن آرتروپلاستی زانو

5/3 ماه

بیمارستان ساکره کور دانشگاه مونترال

مونترال

کانادا

2013

*  مرتبه علمی دانشگاهی

سال

رتبه دانشگاهی

دانشگاه

1386تا کنون

استادیار دپارتمان ارتوپدی دانشگاه  آزاد مشهد

دانشگاه  آزاد مشهد

1386/1383

متخصص ارتوپدی ،تربت جام وتایباد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 *عضویت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

عضو انجمن جهانی AO

2003

تاکنون

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران

2007

تاکنون

عضو انجمن ISKAST زانووآرترسکپی

2009

تاکنون